„Wigilijne Dzieł Pomocy Dzieciom”

13

JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM AKCJI!

Po pierwsze: ZGŁOSZENIE ILOŚCI ŚWIEC (PROBOSZCZ – DZIEKAN)!

W diecezji siedleckiej Księżą Dziekani poszczególnych dekanatów zajmują się całą logistyką rozprowadzania po parafiach świec wigilijnych. w związku z czym parafie powinny się zgłaszać do Ks. Dziekanów swojego dekanatu.

Caritas Diecezji Siedleckiej dysponując określoną liczbą świec,  przekazuje je na poszczególne dekanaty, biorąc pod uwagę liczbę oraz wielkość parafii, a także statystyki dystrybucji świec w ubiegłych latach.

Poszczególne parafie mogą zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne ilości świec oraz ich wielkości do Księży Dziekanów uwzględniając ilości, które były optymalne w ubiegłych latach. W ten sposób parafie same decydują o ilości otrzymanych świec.

UWAGA: jeżeli liczba przyznanych  świec okaże się  za mała, bądź za duża warto porozumieć się z sąsiednią parafią, czy nie rozprowadzi nadwyżki bądź czy nie dysponuje świecami. Caritas przydziela na dekanaty wszystkie świece jakie przypadają na dany rok kalendarzowy.

 Parafia zostaje poinformowana o terminie dostarczenia i ilości przekazanych świec przez Ks. Dziekana.

Logistykę rozprowadzania „ŚWIEC” Proboszcz z pomocą koordynatora parafialnego może przekazać PZC, który ustala sposób ich  rozprowadzania, a także należy zachęcić  inne wspólnoty czy grupy parafialne do włączenia się w to dzieło.

Należy ustalić sposób ich rozprowadzania, ustalić dyżury, itp. (po każdej Mszy Świętej niedzielnej, podczas trwania rekolekcji parafialnych oraz w zakrystii do nabycia w trakcie całego okresu trwania akcji);

Koszt świec wigilijnych podany jest w przez organizatora Caritas Diecezji Siedleckiej.

Mała świeca – koszt 5 zł ( z czego 4,5 zł to koszt odprowadzany do Caritas Diecezji Siedleckiej, pozostała kwota pozostaje do dyspozycji działań charytatywnych w parafii);

Średnia świeca – koszt 10 zł ( z czego 9 zł to koszt odprowadzany do Caritas Diecezji Siedleckiej, pozostała kwota pozostaje do dyspozycji działań charytatywnych w parafii);

Duża świeca – koszt 15 zł ( z czego 13 zł to koszt odprowadzany do Caritas Diecezji Siedleckiej, pozostała kwota pozostaje do dyspozycji działań charytatywnych w parafii).

Bardzo duża – koszt 20 zł z czego 17 zł to koszt odprowadzony do Caritas Diecezji Siedleckiej, pozostała kwota pozostaje do dyspozycji działań charytatywnych w parafii).

Każde 50 groszy ze świecy w tym roku zostanie przekazane na rzecz misjonarzy z naszej diecezji pracujących w Boliwii, w Bulo – Bulo. Chcemy w ten sposób wesprzeć pracę misyjną i dzieci mieszkające w internacie prowadzonym przez naszych misjonarzy.

Koszt świec w kolejnych latach może ulec zmianie, w tym celu należy zapoznać się z bieżącą dokumentacją akcji dostępną w Caritas Diecezji Siedleckiej.

 Wzory oraz kształt świec mogą się różnic w poszczególnych latach w zależności od aktualnego projektu, czy też przewodzącego hasła kampanii.

 

JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ, ABY PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ AKCJĘ W PARAFII!

 

 OGŁOSZENIA PARAFIALNE!

 Przygotować „ogłoszenie” dla wspólnoty parafialnej, a także można sukcesywne zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej parafii, czy w gablotach parafialnych.

Oto przykładowe ogłoszenie: 

ogloszenie-swieca

ZAKOŃCZENIE AKCJI

Na zakończenie zespół osób odpowiedzialnych za realizację akcji dokonuje spisu ilości rozprowadzonych świec, natomiast świece, które zostały należy zliczyć oraz przekazać do siedziby Caritas Diecezji Siedleckiej w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia akcji.

Należy powołać komisję składającą się przynajmniej 3-4 osób odpowiedzialnych za policzenie uzbieranych ze sprzedaży świec pieniędzy według przyjętych zasad w danym roku przez diecezjalny Caritas. Pozostała część ofiar może pozostać do dyspozycji potrzeb charytatywnych w parafii. Komisja która przeliczyła uzbierane środki finansowe przekazuje je Proboszczowi, który następnie rozlicza się z Księdzem Dziekanem.

PODSUMOWANIE AKCJI

Istotną sprawą jest to, aby po każdej akcji zdać podsumowującą relację zarówno przed członkami zespołu jak i przed parafianami, do których ona była skierowana. W tym celu należy przygotować podziękowania, które zostanie skierowane do wiernych w ramach niedzielnych ogłoszeń i wywiesić w parafialnej gablocie, czy na stronie internetowej. Ważne jest aby ogłoszenia te zawierały  konkretne kwoty, które zostały zebrane na potrzeby parafii, a także cel na jaki zostaną wykorzystane.

Szczegóły akcji  patrz >TUTAJ<