„Wigilijne Dzieł Pomocy Dzieciom”

13

Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest symbolem pamięci o najsłabszych, potrzebujących naszej pomocy i uwagi. Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płonie świeca Caritas. Dzięki niej corocznie dożywiamy tysiące dzieci w szkołach i świetlicach, zapewniamy im pomoce edukacyjne oraz letni wypoczynek. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy.

Akcję można również wspomóc dokonując wpłaty na konto Caritas Diecezji Siedleckiej z dopiskiem „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” Bank Spółdzielczy O/Siedlce nr. 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010

 swiece

Dane kontaktowe organizatora:

Organizator: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul Budowlana 1, 08-110 Siedlce

Koordynator Organizatora: Edyta Czyżewska

Kontakt  z koordynatorem akcji: tel. 500 566 898 (pon.-pt.:8:00-16:00)

E-mail: subkonta.siedlce@caritas.pl


JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM AKCJI!

Po pierwsze: ZGŁOSZENIE ILOŚCI ŚWIEC (PROBOSZCZ – DZIEKAN)!

W diecezji siedleckiej Księżą Dziekani poszczególnych dekanatów zajmują się całą logistyką rozprowadzania po parafiach świec wigilijnych w związku z czym parafie powinny się zgłaszać do Ks. Dziekanów swojego dekanatu.

Już na początku listopada Ks. Dziekani mogą zgłaszać do koordynatora Caritas Diecezji Siedleckiej konkretne zapotrzebowanie na „Świece wigilijne” poprzez  kontakt osobisty, telefoniczny bądź elektroniczny.

Caritas Diecezji Siedleckiej dysponując określoną liczbą świec,  przekazuje je na poszczególne dekanaty, biorąc pod uwagę liczbę oraz wielkość parafii, a także statystyki dystrybucji świec w ubiegłych latach.

Poszczególne parafie mogą więc zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne ilości świec oraz ich wielkości do Księży Dziekanów uwzględniając ilości, które były optymalne w ubiegłych latach. W ten sposób parafie mogą same decydują o ilości otrzymanych świec.

UWAGA: jeżeli liczba przyznanych  świec okaże się  za mała, bądź za duża należy jak najszybciej zgłosić tą informację do koordynatora akcji Caritas Diecezji Siedleckiej. W ten sposób koordynator ma możliwość przekazania świec parafiom, gdzie przyznana ilość okazała się za mała!

Po drugie: ODBIÓR ŚWIEC W PARAFII!

Parafia zostaje poinformowana o terminie dostarczenia i ilości przekazanych baranków przez Ks. Dziekana lub pracownika Caritas DS.

Po trzecie: LOGISTYKA PRZEPROWADZENIA AKCJI W PARAFII!

Logistykę rozprowadzania „ŚWIEC” Proboszcz z pomocą koordynatora parafialnego może przekazać PZC, który ustala sposób ich  rozprowadzania, a także należy zachęcić  inne wspólnoty czy grupy parafialne do włączenia się w to dzieło.

Należy ustalić sposób ich rozprowadzania, ustalić dyżury, itp. (po każdej Mszy Świętej niedzielnej, podczas trwania rekolekcji parafialnych oraz w zakrystii do nabycia w trakcie całego okresu trwania akcji);

KOSZTY DYSTRYBUCJI ŚWIEC WIGILIJNYCH?

Koszt świec wigilijnych podany jest w przez organizatora Caritas Diecezji Siedleckiej.

Mała świeca – koszt 5 zł ( z czego 4 zł to koszt odprowadzany do Caritas Diecezji Siedleckiej, pozostała kwota pozostaje do dyspozycji działań charytatywnych w parafii);

Średnia świeca – koszt 10 zł ( z czego 8 zł to koszt odprowadzany do Caritas Diecezji Siedleckiej, pozostała kwota pozostaje do dyspozycji działań charytatywnych w parafii);

Duża świeca – koszt 15 zł ( z czego 12 zł to koszt odprowadzany do Caritas Diecezji Siedleckiej, pozostała kwota pozostaje do dyspozycji działań charytatywnych w parafii).

Koszt świec w kolejnych latach może ulec zmianie, w tym celu należy zapoznać się z bieżącą dokumentacją akcji dostępną w Caritas Diecezji Siedleckiej.

 Wzory oraz kształt świec mogą się różnic w poszczególnych latach w zależności od aktualnego projektu, czy też przewodzącego hasła kampanii.


JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ, ABY PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ AKCJĘ W PARAFII!

Po pierwsze: OGŁOSZENIA PARAFIALNE!

Przygotować „ogłoszenie” dla wspólnoty parafialnej, a także można sukcesywne zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej parafii, czy w gablotach parafialnych.

Oto przykładowe ogłoszenie: 

ogloszenie-swieca

Po drugie: ZAKOŃCZENIE AKCJI!

Na zakończenie zespół osób odpowiedzialnych za realizację akcji dokonuje spisu ilości rozprowadzonych świec, natomiast świece, które zostały należy zliczyć oraz przekazać do siedziby Caritas Diecezji Siedleckiej w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia akcji.

Należy powołać komisję składającą się przynajmniej 3-4 osób odpowiedzialnych za policzenie uzbieranych ze sprzedaży świec pieniędzy według przyjętych zasad w danym roku przez diecezjalny Caritas. Pozostała część ofiar może pozostać do dyspozycji potrzeb charytatywnych w parafii. Komisja która przeliczyła uzbierane środki finansowe przekazuje je Proboszczowi, który następnie rozlicza się z Księdzem Dziekanem.

Po trzecie: PODSUMOWANIE AKCJI!

Istotną sprawą jest to, aby po każdej akcji zdać podsumowującą relację zarówno przed członkami zespołu jak i przed parafianami, do których ona była skierowana. W tym celu należy przygotować podziękowania które zostanie skierowane do wiernych w ramach niedzielnych ogłoszeń i wywiesić w parafialnej gablocie, czy na stronie internetowej. Ważne jest aby ogłoszenia te zawierały  konkretne kwoty, które zostały zebrane na potrzeby parafii, a także cel na jaki zostaną wykorzystane.

Szczegóły akcji  patrz >TUTAJ<