Wielki Piątek – patrzymy na krzyż

„O Crux, ave, spes unica – Witaj, Krzyżu, nadziejo jedyna!”…

Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa.

Może Ci się również spodoba