„Tak Pomagam”

zbiu-zywnosci

Ogólnopolska przedświąteczna zbiórka żywności „Tak Pomagam” organizowana przez Caritas Diecezji Siedleckiej dwa razy w roku, przed świętami Wielkanocnymi oraz Bożonarodzeniowymi. Akcja przeprowadzana jest przez wolontariuszy Caritas w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych typu: „Biedronka”, „Tesco”, „Lidl”, „Topaz”, „Stokrotka”, „PSS Społem”, „Carlos”, „Carrefour” itp., oraz mniejszych prywatnych sklepach za zgodą ich właścicieli.

Wolontariusze zbierają artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, tj.: mleko, mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, herbata, słodycze oraz konserwy mięsne i rybne, a także środki czystości, z których przygotowują świąteczne posiłki i paczki dla osób ubogich.

zbi-zywnosci

  • Przed świętami Wielkanocnymi:               

                                                           20-21 marzec 2020 r

  • Przed świętami Bożego Narodzenia:       

                                                             4-5  grudnia 2020 r


Dane kontaktowe organizatora:

 

wOrganizator: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57, 08-110 Siedlce

Kontakt  z koordynatorem akcji: tel. 512 936 068,

E-mail: pomoc@caritas.pl


Caritas Diecezji Siedleckiej zachęca, aby przed świętami edycję ogólnopolskiej zbiórki żywności pt. „Tak, POMAGAM!”. Zebrane produkty zostaną przed Świętami  przekazane osobom z diecezji siedleckiej w ciężkiej sytuacji materialnej.

W organizację akcji przyłączają się wybrane supermarkety, sieci handlowe i sklepy osiedlowe na terenie diecezji, które umożliwiają wolontariuszom zbieranie darów.


 JAK DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM AKCJI?

Po pierwsze: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W ZBIÓRCE!

Należy zgłosić chęć wzięcia udziału w ogólnopolskiej zbiórce żywności „Tak pomagam” pod nr. tel. 501 053 366 do osoby odpowiedzialnej za koordynację zbiórek żywności  organizowanej przez Caritas Diecezji Siedleckiej  najlepiej na początku miesiąca poprzedzającego zbiórkę żywności (początek lutego / początek listopada).

Następnie należy wypełnić „Deklarację przystąpienia do ogólnopolskiej zbiórki żywności „Tak Pomagam” – zał. nr. 1  i przesłać na adres elektroniczny: pomoc@caritas.pl lub centrumpomocy.siedlce@caritas.pl , bądź dostarczyć osobiście do biura Centrum Pomocy CDS, ul. Bpa. Świrskiego 57 (pokój nr 1) w Siedlcach.

W w/w deklaracji uwzględnione są następujące dane, potrzebne do prawidłowego przygotowania się do akcji:

– dane kontaktowe parafii/PZC;

– planowana ilość wolontariuszy;

– adresy i nazwy sklepów, w których planowana jest zbiórka;

– ilości zamawianych materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, koszulki, identyfikatory itp.);

– sposób odbiory zamówionych w/w materiałów;

–  nazwa organizacji/placówki która ma przejmuje zebraną żywność oraz sposoby dystrybucji żywności.

Po drugie: POBRANIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW!

Dla każdej organizacji, która zgłasza swą deklarację przystąpienia do zbiórki żywności przygotowywane są następujące dokumenty, które można pobrać ze strony Caritas Diecezji Siedleckiej http://www.siedlce.caritas.pl/  oraz   http://caritas.siedlce.pl/koordynatorzy w zakładce „Parafialne Zespoły Caritas”, gdzie dostępne są wszystkie dokumenty niezbędne do utworzenia i funkcjonowania Zespołu, tj.:

– Regulamin przystąpienia do zbiórki publicznej;

– załącznik nr.: 1 –  Deklaracja przystąpienia do zbiórki

– załącznik nr.: 2 –  Lista sklepów

– załącznik nr.: 3 –  Lista wolontariuszy

– załącznik nr.: 4 –  Sprawozdanie ze zbiórki

– załącznik nr.: 5 –  Lista osób korzystających z żywności

– załącznik nr.: 6 –  Dane wolontariuszy

Po trzecie: ORGANIZACJA PRZEBIEGU AKCJI!

Po dokonaniu wszystkich formalności i odebraniu materiałów promocyjnych dotyczących zbiórki (uwzględnionych w w/w Deklaracji – zał. nr 1 oraz odrębnej dokumentacji) należy przygotować się pod względem logistycznym, tzn.:

– ustalić dyżury wolontariuszy w poszczególnych sklepach (jeżeli wśród wolontariuszy są osoby niepełnoletnie, należy dołączyć do każdej grupy osobę pełnoletnią, szczególnie dotyczy to Szkolnych Kół Caritas za których odpowiada opiekun  SKC – dobrym praktyką jest współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas);

– uzupełnić dokumentację dotyczącą zbiórki oraz przygotować listę dyżurów dla wolontariuszy;

– przygotować i rozdzielić materiały promocyjne na poszczególne sklepy oraz osoby;

– sprawdzić, czy wszyscy wolontariusze posiadają aktualne legitymacje członkowskie PZC/SKC bądź jednorazowe identyfikatory oraz koszulki Caritas;

– zorganizować transport zebranej żywności do miejsca jej przechowania w trakcie akcji oraz po jej zakończeniu.

JAK DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ W CZASIE TRWANIA ZBIÓRKI?

Po pierwsze: POINFORMOWANIE KIEROWNICTWA SKLEPU O ROZPOCZĘCIU AKCJI!

Przed rozpoczęciem zbiórki najczęściej osoba odpowiedzialne za poszczególne zespoły wolontariuszy udaje się do kierownictwa sklepu w celu poinformowania o przybyciu zespołu i możliwości rozpoczęcia zbiórki.

Należy poprosić o pozwolenie zamieszczeni na czas trwania akcji plakatu informacyjnego (jednego na drzwiach/witrynie, drugiego na koszu, w którym zbierana będzie żywność).

Po drugie: ZACHĘCANIE KLIENTÓW SKLEPU DO ZAKUPU I OFIAROWANIA ŻYWNOŚCI!

W trakcie trwania zbiórki wolontariusze zachęcają klientów do udziału w zbiórce żywności, poprzez krótką informację o prowadzonej akcji oraz poprzez rozdawanie ulotek informacyjnych.

Po trzecie: DBANIE O KULTURĘ I PORZĄDEK W MIEJSCU DYŻUROWANIA WOLONTARIUSZY!

Należy pamiętać o kilku ważnych zasadach podczas zbiórki:

– podpisaniu przegotowanej przez opiekunów listy obecności wolontariuszy uczestniczących na poszczególnych dyżurach;

– sprzątania na bieżąco pozostawionych ulotek przez klientów na terenie sklepu, a w szczególności w koszach wewnątrz i na zewnątrz sklepu;

– systematycznie układać ofiarowaną żywność w pudełka tekturowa najczęściej dostępne nieodpłatnie w sklepie;

– pamiętaniu o uśmiechu i podziękowaniu darczyńcom za przekazane dary.

Po czwarte: POINFORMOWANIE KIEROWNICTWA SKLEPU O ZAKOŃCZENIU AKCJI!

– Po odbytym dyżurze zespół wolontariuszy może opuścić stanowisko po przekazaniu obowiązków następnemu zespołowi;

– Ostatni zespół w danym dniu opuszcza miejsce zbiórki dopiero po przybyciu koordynatora zbiórki;

– Po każdym dniu zbiórki opiekun grupy informuje o zakończeniu akcji oraz dziękuje z umożliwienie przeprowadzenia akcji;

– Przetransportowanie zebranej żywości do punktów docelowych.

Po szóste: PODSUMOWANIE AKCJI!

Wszystkie dane zebrane od poszczególnych organizacji włączających się w ogólnopolską zbiórkę żywności „Tak Pomagam” z tereny diecezji siedleckiej zostaną zliczone, podsumowane (zgodnie z  rozporządzeniem ) i będą dostarczane do mediów lokalnych oraz regionalnych oraz zamieszczane na stronie www.siedlce.caritas.pl i www.caritas.pl

 

Ważne: (PODZIĘKOWANIA!)

No FAQs Found