Światowy Dzień Ubogich

Ojciec Święty Franciszek na zakończenie Roku Miłosierdzia ustanowił Światowy Dzień Ubogich, obchodzony co roku w XXXIII niedzielę zwykłą. Jak podkreśla: „jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności i wygód, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie”. Ojciec Święty wskazuje, że ustanowiony przez niego na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia Światowy Dzień Ubogich powinien zwrócić uwagę wierzących, aby przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a uczynili kulturę spotkania swoim stylem życia. Apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa. Proponuje, by stanowił on okazję do przyjacielskich spotkań naznaczonych solidarnością i konkretną pomocą. „U podstaw wielu konkretnych inicjatyw, które będą realizowane w tymże Dniu, niech będzie zawsze modlitwa. Nie zapominajmy, że Ojcze nasz jest modlitwą ubogich” – stwierdza papież. „Ojcze nasz jest modlitwą, która wyraża się w liczbie mnogiej: chleb, o który prosimy, jest nasz, a to pociąga za sobą umiejętność dzielenia się, udziału i wspólnej odpowiedzialności” – napisał papież.

 


Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi kampanie dotyczącą zauważenia ubóstwa na różnych płaszczyznach.

W poszczególnych parafiach naszej diecezji odbywa się zbiórka produktów żywnościowych oraz chemii gospodarczej. Zebrane dary zostaną przekazane najbardziej potrzebującym w parafii.

19 listopada 2017 roku, ks. Marek Bieńkowski, Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej zaprosił ubogich i podopiecznych naszej Caritas na sztukę teatralną: Śpiewnik Papieski. Dokładnie  w południe, w Centrum Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce odbędzie się ta duchowa uczta. Jest to ważne przedsięwzięcie. Łatwiej czasami dać ludziom chleb, niż czas, miłość, zainteresowanie ich losem, zapewnienie im możliwości rozwoju duchowego.