Spotkanie Koordynatorów Dzieł Miłosierdzia

Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza Księży Proboszczów i Parafialnych Koordynatorów Dzieł Miłosierdzia wszystkich parafii diecezji siedleckiej na spotkanie formacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się 23 kwietnia w Siedlcach.

 

Spotkanie, któremu przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Ks. Bp Kazimierz Gurda, zgromadzi uczestników w sali wielofunkcyjnej przy Parafii Św. Józefa w Siedlcach. Potrwa od godz. 10:00

do 15:00. Tematem przewodnim jest  „Bądźmy miłosierni – czynem, słowem i modlitwą”.

Ruszą by nieść miłosierdzie
Celem spotkania jest zainicjowanie nowych i wdrożenie już podjętych działań charytatywnych jako dzieł miłosierdzia na terenie całej diecezji siedleckiej. Wydarzenie to ma charakter zarówno formacyjny jak i zapoznawczy. Umożliwi wykorzystanie narzędzi wspomagających pracę Koordynatorów. W bieżącym roku planowane są również wewnętrzne spotkania w poszczególnych grupach dekanatów, mające na celu dotarcie do wszystkich parafii diecezji. Siedlecka Caritas pragnie, aby działania były kontynuowane w kolejnych latach, dlatego podjęte są plany realizacji cyklicznych spotkań, o których organizacja będzie informować na bieżąco. Rok Miłosierdzia jest początkiem wspólnych dążeń całej wspólnoty Kościoła i podjętej pracy na rzecz miłości względem Boga i bliźniego.

PLAN SPOTKANIA

godz.: 10:00 – Rozpoczęcie
Przywitanie i wprowadzenie przez Jego Ekscelencję Biskupa Kazimierza Gurdę
godz.: 10:15 – Blok Formacyjny –  Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej Ks. Marek Bieńkowski
Temat konferencji: „Caritas nie jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej”
godz.: 10:45 – krótka przerwa
godz.: 11:00 – Blok Szkoleniowy – Diecezjalny Koordynator Dzieł Miłosierdzia Małgorzata Dyńka
Temat szkolenia: „Bądźmy miłosierni – Czynem, Słowem i Modlitwą”
godz.: 12:00 – Anioł Pański
godz.: 12:10 – przerwa na poczęstunek
godz.: 12:45 – Blok Caritas – Kierownik Biura Zarządu  Ilona Trojnar
Temat szkolenia: „Narzędzia Caritas dla potrzeb parafii”
godz.: 13:20 – Wręczenie Certyfikatów dla Koordynatorów (tych, których nie było na 1-szym szkoleniu)  –  poprowadzi Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej Ks. Marek Bieńkowski
godz.: 13:40 – Podzielenie się doświadczeniami i „owocami” pracy, która już została podjęta w parafii
(dla chętnych)
godz.: 14:00 – 14: 15 – Wspólna modlitwa na zakończenie.

koordynatorparaf

Może Ci się również spodoba