Skarbonki

3

To ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez mi.in. Caritas Kościoła Katolickiego. Drobne datki zbierane przez młodzież i dzieci odmawiając sobie słodyczy i innych drobnych przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym.

W pierwszych dniach Wielkiego Postu w parafiach są rozprowadzane skarbonki. Przez cały okres Wielkiego Postu rodziny lub indywidualne osoby składają do nich dobrowolne ofiary pieniężne. Na koniec Wielkiego Postu skarbonki trafiają do kościołów. Ofiary z tych skarbonek są przeznaczone na działalność charytatywną w parafii i w diecezji. Każdego roku obierany jest konkretny cel, na który przeznaczone zostaną ofiary zebrane w skarbonkach.

 Zebrane środki rozdysponowane zostaną przez Caritas parafialne i diecezjalne.skarbonka_2016

 

Dane kontaktowe organizatora:

Organizator: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul Budowlana 1, 08-110 Siedlce

Kontakt  z koordynatorem akcji:

tel. 512 936 068

(pon.-pt.:8:00-16:00)

E-mail: pomoc@caritas.pl


 JAK DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM AKCJI?

Po pierwsze: ZGŁOSZENIE PARAFII DO UDZIAŁU W AKCJI!

Już na początku lutego każda parafia może zgłosić poprzez  Proboszcza/Wikariusza/Koordynatora parafialnego  konkretne zapotrzebowanie na  „Skarbonki” w siedzibie Caritas DS poprzez  kontakt osobisty, telefoniczny bądź elektroniczny na w/w wymienione dane kontaktowe.

Po drugie: ODBIÓR SKARBONEK!

„Skarbonki” oraz  materiały promocyjne zostaną przekazane do każdej parafii poprzez „półkę dekanalną” bądź można je odebrać osobiście w w/w siedzibie Caritas Diecezji Siedleckiej.

JAK DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ W CZASIE TRWANIA AKCJI?

Po pierwsze: PROMOWANIE AKCJI WŚRÓD PARAFIAN (RODZICÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY)!

W Środę Popielcową lub w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu skarbonki zostają udostępnione wiernym. W tym czasie konieczne będzie wyjaśnienie sensu akcji Jałmużna Wielkopostna oraz serdeczna zachęta do wzięcia w niej udziału. Skarbonki dedykowane są szczególnie do najmłodszych, aby wszczepić w młode osoby potrzebę niesienia miłości względem bliźniego. Ogromne powodzenie tej akcji zależy w głównej mierze także od rodziców, którzy wytłumaczą swoim pociechom znaczenie niesienia pomocy ubogim, chorym i wszystkim cierpiącym. Dlatego akcja „Skarbonki” może być także dobrym narzędziem formowania dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, dzieci należących do grup, scholi i wspólnot dziecięcych oraz ministrantów służących w parafii.

Parafie mają tutaj możliwość podjęcia własnej inicjatywy wypromowania tej akcji.Mogą we własnym zakresie wykonać prezentacje w której pokazany może być sposób rozdysponowania zebranych środków, tak, aby parafianie wiedzieli po co te pieniążki odkładają. Wszystko zależy od inicjatywy zespołu ludzi odpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji w parafii.

Wszystkie zebrane środki zostają  w  parafii do dyspozycji na potrzeby charytatywne.

Warto podglądać inne parafie, gdzie taka akcja jest prowadzona z dużymi sukcesami.

Po drugie: OGŁOSZENIA PARAFIALNE!

Przykładowe ogłoszenie w parafii:

skarbonka

Po trzecie: PRZYPOMINANIE O TRWANIU AKCJI WŚRÓD ODBIORCÓW SKARBONEK!

Do tematu Jałmużny Wielkopostnej trzeba będzie wielokrotnie powracać w całym okresie Wielkiego Postu. Warto będzie skorzystać z pomocy duszpasterskich sukcesywnie zamieszczanych na stronie internetowej parafii. Bardzo cenne mogą być lokalne inicjatywy poszczególnych parafii.

Po czwarte: ZAKOŃCZENIE AKCJI!

Pod koniec Wielkiego Postu należy ogłosić dzień i sposób składania skarbonek w kościele. Może to być Wielka Sobota podczas święcenia pokarmów lub inny dzień, jeśli jego wybór będzie przez zespół osób odpowiedzialnych uznany za słuszny.

Po piąte: PODSUMOWANIE AKCJI!

Po zakończeniu Wielkiego Postu

Zespół osób odpowiedzialnych za realizację akcji dokonuje komisyjnego otwarcia skarbonek i przeliczenia pieniędzy. Przebieg akcji oraz fakt, sposób i wynik komisyjnego liczenia zostają udokumentowane na przygotowanym do tego protokole zał. – „Sprawozdanie końcowe”  z akcji „Skarbonki”.

UWAGA: Uzbierane środki finansowe mogą w całości pozostać do dyspozycji parafii na cele charytatywne wskazane podczas ogłoszeń, które były przedstawiane wiernym w czasie trwania akcji. Parafia może również przekazać uzbierane środki finansowe na cele wskazane przez nią do siedziby Caritas Diecezji Siedleckiej.

Po dokonaniu podsumowania całej akcji Parafialny Zespół Caritas przygotuje podziękowanie, które zostanie skierowane do wiernych w ramach niedzielnych ogłoszeń i wywieszone w parafialnej gablocie, bądź stronie internetowej.