PZC

Parafialne Zespoły Caritas

Czym są Parafialne Zespoły Caritas?

Parafialny Zespół Caritas to grupa wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadaniem jest podejmowanie wszelkich dzieł charytatywnych na terenie parafii oraz poza nią, a także mobilizowanie innych parafian do czynnego włączania się w podejmowanie działa.
Kościół to wspólnota, a nie budowla. Tę wspólnotę na terenie parafii tworzą, w sposób szczególny ludzie, którzy pragną nieść miłosierdzie i dzielić się nim z innymi.
Osobą odpowiedzialną za tworzenie nowych „PZC” jest Ks. Proboszcz we współpracy z Koordynatorem „Dzieł Miłosierdzia” w parafii.
Członkom PZC przewodzi ksiądz proboszcz.

Kim są wolontariusze PZC?

Członkami PZC są osoby, które pragną  dzielić się swoim czasem, pomocą, umiejętnościami i sercem z drugim człowiekiem  bezinteresownie, jak również osoby systematycznie wspierające działania PZC poprzez pomoc finansową (często nie mogą oni pomóc w innej formie). Członkowie zespołu pełnią swoją pracę nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego. Wśród członków PZC są zarówno osoby młode jak i osoby będąc już na emeryturze (posiadające ogromne doświadczenie życiowe). Każdy może być członkiem PZC, niezależnie od płci, wieku, czy niepełnosprawności, wystarczy, że będzie chciał pomagać innym.

Członków PZC możemy podzielić na:

 • czynnych, którzy angażują się stale w pracę wolontariacką, uczestniczą w spotkaniach organizacyjnych i formacyjnych, troszczą się o funkcjonowanie zespołu i stanowią „rdzeń” PZC;
 • wspierających, którzy pomagają systematycznie PZC na przykład finansowo lub akcyjnie;
 • sympatyków, którzy okazjonalnie, w miarę swoich możliwości i potrzeby serca, służą tym, co mają: może to być np. właściciel samochodu dostawczego, który w sytuacji, gdy trzeba przewieźć żywność – służy swoim czasem i samochodem.

Jakie  zadania należą do PZC:

 • Pomoc rzeczowa w postaci: ubrania, meble, sprzęt RTV, AGD dla osób potrzebujących;
 • Pomoc żywnościowa: przygotowywanie paczek świątecznych, pomoc doraźna – akcja „Tak Pomagam”, „Torba Miłosierdzia”;
 • Pomoc dedykowana dzieciom   – akcja „Tornister Pełen Uśmiechów”, program „Skrzydła”, „Wakacyjna Akcja Caritas”, itp.;
 • Rozprowadzanie świec – akcja „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”;
 • Pozyskiwanie środków na parafialne inicjatywy – akcja „Drachma”,  akcje i kampanie Caritas z których część lub całość środków pozostaje w parafii, inicjatywy parafialne;
 • Współpraca z organizacjami charytatywnymi, w celu sprawniejszego dotarcia z pomocą dla potrzebujących;
 • Rozprowadzanie baranków – akcji „Jałmużna Wielkopostna”;
 • Tworzenie miejsc, gdzie można uzyskać specjalistyczną pomoc – punkt pomocy doraźnej;
 • Wspieranie ofiar klęsk i katastrof, udzielanie pomocy poszkodowanym;
 • Promowanie kampanii „1% podatku dochodowego” polegającego na przekazaniu środków z podatku na działalność Caritas;
 • Prowadzenie ewidencji osób potrzebujących, co sprzyja poszukiwaniu skutecznych sposobów zaradzania biedzie (odwiedzanie rodziny, by sprawdzić, jaka jest ich sytuacja i w miarę możliwości starać się ją poprawić);
 • Przeprowadzanie zbiórek rzeczowych oraz finansowych na terenie parafii;
 • Formowanie wspólnoty w duchu miłosierdzia – modlą się za parafian.

STATYSTYKA:

Na terenie diecezji siedleckiej funkcjonuje 24 Parafialnych Zespołów Caritas, które służą całoroczną pomocą.