Koordynatorzy Caritas Blog

Imię, które gnie kolana

To imię Jezus. Tak nazwał Go Anioł, zanim się począł w łonie Matki (por. Mt 1, 20-25). Sam Bóg nadał Mu imię przez Anioła. To imię wskazywało na Jego posłannictwo: Jezus oznacza Zbawiciela. On przynosi nam...

Oto Baranek Boży

Słyszymy dzisiaj świadectwo Jana: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata…  …Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym...

Czas oczekiwania na Chrystusa

Adwent to niezwykle istotny czas w Kościele katolickim – jego celem jest przypomnienie wiernym o oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa. Jednocześnie okres ten poprzedza święta Bożego Narodzenia, w czasie których osoby wierzące uroczyście wspominają...

„Warto iść za Chrystusem”

„Warto iść za Chrystusem, nie bójmy się udziału w rewolucji, na którą On nas zaprasza: rewolucji czułości” – powiedział papież  przed katedrą św. Stanisława BM i św. Władysława w Wilnie. Ojciec Święty podkreślił, że...