Koordynatorzy Caritas Blog

Błogosławieni jesteście wy, ubodzy… Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie… Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie…

Błogosławieństwa są rodzajem literackim charakterystycznym dla Biblii i znaczą: „dobrze mówić, uwielbiać”oraz:„szczodry, hojny dar”. W języku hebrajskim błogosławieństwo wyraża również czynność przekazania daru. Św. Łukasz mówi o czterech błogosławieństwach, które dotyczą ubogich, głodujących, płaczących i prześladowanych....

Moc Słowa

Słowa mają wielką moc. Kiedy mówisz: „kocham cię”, „przepraszam”, „jesteś wspaniała”, „lubię z tobą przebywać”, „jesteś dla mnie ważny”, „jak dobrze, że jesteś”, „dziękuję ci” – rzeczywistość zmienia się nie do poznania, a w...

Nie ma większej Miłości

Jezus daje uczniom Swoje Przykazanie. Jest to przykazanie wzajemnej miłości na podobieństwo Chrystusa. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.Najważniejsze z przykazań to wzajemne miłowanie się. Miłość nigdy nie...