Koordynatorzy Caritas Blog

Boża Miłość

Relacja z Bogiem różni się od każdej relacji, której mogłeś do tej pory doświadczyć. Boża miłość do ciebie jest wyjątkowa. Jest to miłość bezwarunkowa (niezależna od spełnienia przez ciebie konkretnych warunków). Bóg kocha ciebie,...

Kto potrzebuje miłosierdzia Bożego?

Wiemy, że gdy apostołowie głosili Dobrą Nowinę, to Pan potwierdzał ich słowa niezwykłymi znakami i cudami. Z radością i wdzięcznością przyjmujemy fakt, że głoszenie dziś prawdy o nieskończonym miłosierdziu Boga również zostaje przez Niego...

Jestem drogą, prawdą i życiem

„Ja jestem drogą…” – Jezus swoim życiem i przykładem prowadzi do największego i najważniejszego celu w naszym życiu: do świętości, do Boga. Przez swoje słowo i ofiarę złożoną na krzyżu dał nam możliwość poznania...

Miłosierdzie, czyli mądra dobroć

Dzięki kultowi Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie staliśmy się bardziej wrażliwi na miłosierdzie, którego potrzebujemy i którym możemy dzielić się z bliźnimi. Przyjmowanie miłosierdzia od Boga i okazywanie miłosierdzia bliźnim jest możliwe wtedy, gdy...