Koordynatorzy Caritas Blog

Boża Miłość

Relacja z Bogiem różni się od każdej relacji, której mogłeś do tej pory doświadczyć. Boża miłość do ciebie jest wyjątkowa. Jest to miłość bezwarunkowa (niezależna od spełnienia przez ciebie konkretnych warunków). Bóg kocha ciebie,...

Kto potrzebuje miłosierdzia Bożego?

Wiemy, że gdy apostołowie głosili Dobrą Nowinę, to Pan potwierdzał ich słowa niezwykłymi znakami i cudami. Z radością i wdzięcznością przyjmujemy fakt, że głoszenie dziś prawdy o nieskończonym miłosierdziu Boga również zostaje przez Niego...