Najważniejsze przykazanie miłości.

…To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem…

To najważniejsze i największe przykazanie zostawione nam przez Jezusa, On swoim życiem i swoim Słowem nauczał, jak mamy kochać. Jezus wzywa nas abyśmy wzajemnie obdarzali się miłością i dobrocią, byśmy byli wobec wszystkich życzliwi i szanowali siebie wzajemnie. To trudne zadanie, ale nie niemożliwe. Każdego dnia możemy okazywać miłość słowem, gestem lub dobrym uczynkiem, możemy dawać świadectwo o naszej miłości do innych.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza nas, aby w pełni przyjąć Jego Słowo i żyć nim na co dzień, by czynić podobnie  jak On, by stawać się prawdziwymi uczniami i świadkami Jezusa. Miłość do drugiego bliźniego płynąca szczerze z naszego serca będzie tylko wtedy, gdy będziemy w pełnej relacji z Jezusem- dbajmy więc o tą relację nieustanie. Trwać w Jego miłości można tylko poprzez przyjmowanie sakramentów świętych, szczególnie Eucharystii.

 

Może Ci się również spodoba