Modlitwy

Zbiór modlitw dla każdego katolika.


10sp

MODLITWY CODZIENNE

Ojcze Nasz …

Modlitwa „Ojcze Nasz” to  najstarsza modlitwa chrześcijan, którą przekazał nam sam Jezus w czasie kazania na górze.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.


Zobacz więcej na: http://piosenkireligijne.pl/ojcze-nasz/

Ewangelia Mateusza 6,9-13  modlitwa „Ojcze nasz” przekazana jest w czasie kazania na górze.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!


Ewangelia Łukasza 11,1-4, gdzie Jezus uczy modlitwy według prośby ucznia Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów.

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego:
«Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich:
«Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo!
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień
i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini;
i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».


Tekst Modlitwy OJCZE NASZ po ŁACINIE

Pater noster, qui es in cælis,
sanctificetur nomen Tuum;
adveniat regnum Tuum;
fiat voluntas Tua, sicut in cælo et in terra.>
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
[Quia Tuum est regnum et potestas, et gloria in sæcula sæculorum.]
Amen.


Źródło:  http://piosenkireligijne.pl
worshipper

Modlitwa Pańska wykonana w języku Suahili.

Peter Hollens – amerykański niezależny piosenkarz, autor tekstów oraz producent. Swoje utwory publikuje na autorskim kanale YouTube https://www.youtube.com/user/peterhollens

Malukah – a właściwie Judith de los Santos – to meksykańska piosenkarka, kompozytor znana z coverów do gier komputerowych. Swoją twórczością dzieli się na kanale YouTube https://www.youtube.com/user/malufenix

Baba Yetu to w języku Suahili „Ojcze Nasz”.

Zdrowaś Maryjo

zdrowas

Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna,Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.


Zdrowaś Maryjo (łac. Ave Maria), także: Pozdrowienie Anielskie – chrześcijańska modlitwa za wstawiennictwem Maryi, matki Jezusa – oddająca cześć Jej – wraz z prośbą o wstawienniczą modlitwę – i Jezusowi, uznawana przez Kościół katolicki i Cerkiew prawosławną. Nie uznają jej protestanci, którzy zgodnie z zasadą Solus Christus odrzucają kult maryjny.

Modlitwa składa się z trzech części. Najstarsze dwie to cytaty z Nowego Testamentu: słowa archanioła Gabriela, wypowiedziane w czasie Zwiastowania (Łk 1,28) oraz słowa św. Elżbiety, skierowane do Maryi w czasie Nawiedzenia (Łk 1,42). Przez wiele wieków modlitwa Zdrowaś, Maryjo była dokładnym powtórzeniem ewangelicznego pozdrowienia Gabriela i Elżbiety. W XIII wieku zaczęto dodawać do dwóch fraz biblijnych imię: Jezus – w ten sposób imię Jezusa stało się centrum modlitwy.


Tekst łaciński Modlitwy: Zdrowaś Mario

Ave Maria,
gratia plena,
Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui,
Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.


Żródło: piosenkireligijne.p

Aniele Boży

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

aniol

Tekst Modlitwy Po Łacinie:

Angele Dei (Oratio ad Angelum Custodem)
Angele Dei, qui custos es mei.
Anme, tibi commissum pietate superna,
illumina, custodi, rege et guberna.
Amen.

 

Wyznanie wiary – Credo

trojca

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem
został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale
sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę
który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.

Po łacinie:

 

Credo in unum Deum

Patrem omnipotentem, factórem caeli et terrae, * visibilium ómnium et invisibilium. * Et in, unum Dóminum Iesum Christum, * Filium Dei unigenitum, * et ex Patre natum ante ómnia saecula. * Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, * genitum, non factum, consubstantialem Patri: * per quem ómnia facta sunt. * Qui propter nos hómines et propter nostram salutem * descendit de caelis. * Et incarnatus est de Spiritu Sancto * ex Maria Virgine, et homo factus est. * Crucifixus etiam pro nobis sub Póntio Pilato; passus et sepultus est, * et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in crelum, sedet ad dexteram Patris. * Et iterum venturus est cum glória, iudicare vivos et mórtuos, * cuius regni non erit finis. * Et in Spiritum Sanctum, Dóminum et vivificantem: * qui ex Patre Filióque procedit. * Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: * qui locutus est per prophetas. * Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclesiam. * Confiteor unum baptisma in remissiónem peccatorum. * Et expecto resurrectiónem mortuórum, * et vitam venturi saeculi.

Amen.

 

Różaniec
Wyznanie wiary – Skład Apostolski
Anioł Pański
Pod Twoją obronę
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Modlitwy poranne
Modlitwy wieczorne
Modlitwa przed jedzeniem
Modlitwa po jedzeniu
Modlitwa przed nauką
Modlitwa po nauce
Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Mario”
Regina caeli
Uwielbienie Trójcy Świętej
Akty: wiary, nadziei, miłości i żalu
Królowo nieba
Modlitwa Przed Podróżą
Modlitwa po podróży
Modlitwy w Obcych Językach:
angielskim,
niemieckim,
włoskim,
hiszpańskim,
po łacinie,

po francusku.


Źródło:  http://piosenkireligijne.pl, www.deon.p