„Tornister Pełen Uśmiechów”

9

„Tornister Pełen Uśmiechów” to ogólnopolska akcja Caritas, w którą każdego roku włącza się Caritas Diecezji Siedleckiej. Celem akcji jest pomoc dzieciom rozpocząć rok szkolny z uśmiechem. Parafianie z naszej diecezji  włączający się w kampanię propagowaną  przez  Caritas, umożliwiają  zminimalizowanie deficytów edukacyjnych  poprzez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie tornistrów w przybory szkolne.

Siedlecka Caritas ma na rozpoczęcie roku szkolnego do dyspozycji  1700 sztuk nowych plecaków (ilość plecaków w kolejnych latach może ulec zmianie), które rozdzielane są na poszczególne parafie zgłaszające chęć uczestnictwa w akcji.

9aa

Dane kontaktowe organizatora:

Organizator: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul Budowlana 1, 08-110 Siedlce

Koordynator Organizatora:  Edyta Czyżewska,

Kontakt  z koordynatorem akcji: 

tel. 500 566 898

(pon.-pt.:8:00-16:00)

E-mail:subkonta.siedlce@caritas.pl


Na czym polega akcja „Tornister Pełen Uśmiechów” ?

Akcja „Tornister Pełen Uśmiechów” polega na udostępnieniu parafianom możliwości wsparcia dzieci z biedniejszych rodzin z własnej parafii. Darczyńcy poprzez pobranie pustego plecaka z parafii mogą wyposażyć go w wyprawkę szkolną. Przykładowa lista przyborów szkolnych, którą można włożyć do każdego plecaka przedstawiona jest poniżej.

Przykładowa LISTA PRZYBORÓW SZKOLNYCH do wyposażenia plecaka!

 1. Zeszyty przedmiotowe do:  polskiego,  jęz. angielskiego, matematyki, przyrody, historii, religii, informatyki itp.

lub:  – 2 zeszyty w linię,  – 6 zeszytów w kratkę (o różnej grubości  najlepiej 16, 32, 64 i 100 kartkowe),   – 1 zeszyt do religii, – 1 zeszyt do muzyki ewentualnie zeszyt do techniki A4 w kratkę

 1. Piórnik z wyposażeniem dla młodszych dzieci, a dla starszych najlepiej tuba
 2. Dwa długopisy niebieskie, długopisy kolorowe i podkreślacz (żółty/ zielony)
 3. Ołówki o różnej twardości, np.: HB , H , B, 2B, temperówka i gumka
 4. Zestaw linijek, ekierkę i kątomierz
 5. Cyrkiel
 6. Taśmę klejącą
 7. Nożyczki
 8. Korektor
 9. Flamastry
 10. Kredki najlepiej babino, często też wymagane są pastele.
 11. Farby plakatowe , akwarelowe, itp. oraz pędzle ( najlepiej 3 duży , średni i mały)
 12. Okładki na książki i zeszyty – najlepiej takie, które samemu można dopasować do wielkości książek i zeszytów
 13. Plan lekcji
 14. Dwa kleje w sztyfcie
 15. Blok rysunkowy A4, A3, blok techniczny A4, blok z kolorowymi kartkami A4
 16. Blok milimetrow A4 <na technikę>
 17. Teczka A4 i A3
 18. Worek na buty
 19. Plastelina
 20. Pudełeczko na kanapki itp…

UWAGA: Prośba o kompletowanie przyborów szkolnych  tak,  aby były z motywami dla chłopca albo dziewczynki. Inne dodatki według  uznania.


JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM AKCJI!

Po pierwsze: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W AKCJI!

Do 15 czerwca każda parafia z diecezji siedleckiej może zgłosić poprzez  Proboszcza/Wikariusza/Koordynatora parafialnego  konkretne zapotrzebowanie na  plecaki w siedzibie Caritas DS poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź elektroniczny do koordynatora akcji  na w/w wymienione dane kontaktowe. Ilości przekazanych plecaków będą zależeć od ilości parafii, które włączyły się w akcję oraz od liczby parafian w danej parafii.

w

Po drugie: ODBIÓR PLECAKÓW Z CARITAS DS!

Plecaki oraz dokumenty związane z akcją  można odebrać osobiście w w/w siedzibie Caritas Diecezji Siedleckiej po wcześniejszym umówieniu odbioru z koordynatorem akcji p. Anetą Sawicką (kontakt podany wyżej).

Planowany czas odbioru plecaków to pierwszy tydzień lipca.

JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ, ABY PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ AKCJĘ W PARAFII!

Po pierwsze: OGŁOSZENIA PARAFIALNE!

Należy zorganizować akcję promocyjną w parafii poprzez ogłoszenia parafialne, gazetkę parafialną,  stronę internetową czy zamieszczeniu plakatu promującego akcję w gablotach parafialnych. Inne formy promocji akcji mile widziane, wszystko zależy od pomysłowości i możliwości zespołu czy parafii.

Przykładowe ogłoszenie:

torr

Po drugie: WAŻNE TERMINY PRZEPROWADZENIA AKCJI W PARAFII!

Podczas przeprowadzania akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” należy pilnować terminów poszczególnych etapów akcji, tj.:

Ważne terminy prowadzonej akcji:

do 15 czerwca       → zgłoszenie parafii do wzięcia udziału w akcji;

do 30 czerwca       → przygotowanie plecaków  przez organizatora CDS;

do 10 lipca             → odbiór plecaków z siedziby CDS przez parafię;

do 31 lipca             → odbiór plecaków przez darczyńców w parafii;

do 15 sierpnia        → przygotowanie listy dzieci, które otrzymają wyposażone plecak  w parafii;

do 15 sierpnia        → przyniesienie przez darczyńców wyposażonych plecaków;

od 15 do 31 sierpnia → wydawanie plecaków w parafii;

do 7 września        → przesłanie sprawozdania z przeprowadzonej akcji w parafii.

Po trzecie: SEGREGOWANIE WYPOSAŻONYCH PLECAKÓW!

Należy pamiętać, aby dostarczone plecaki od darczyńców posegregować w odpowiednie grupy odbiorców, tj.: dla dziewczynek, chłopców – młodszych, bądź starszych wiekiem, wszystko zależy do zawartości plecaka. Plecaki można również indywidualnie doposażać, tak, aby wartość zakupionych przyborów szkolnych w danym plecaku była porównywalna do reszty. W tym celu dobra praktyką jest zakupienie przez parafię/PZC podstawowych przyborów szkolnych w celu wyrównania zawartości plecaków słabiej wyposażonych.

Po czwarte: ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE AKCJI!

Akcję należy zakończyć rozdaniem wyposażonych plecaków (wg w/w terminów) dzieciom, które został zgłoszone wcześniej do akcji. Należy również przygotować się na dodatkowe zamówienia, nie uwzględnione wcześniej. Zawsze znajdą się dzieci potrzebujące takiego wsparcia.

Po dokonaniu podsumowania całej akcji Parafialny Zespół Caritas przygotuje podziękowanie, które zostanie skierowane do wiernych w ramach niedzielnych ogłoszeń i wywieszone w parafialnej gablocie, bądź stronie internetowej.

Należy pamiętać o przygotowania sprawozdania podsumowującego akcję „Tornister Pełen Uśmiechów” i przesłaniu do koordynatora Caritas Diecezji Siedleckiej (dane kontaktowe j.w.)

Szczegóły akcji patrz >TUTAJ<