11 lutego XXV Światowy Dzień Chorego!

 11 lutego obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w tym dniu obchodzony jest corocznie Światowy Dzień Chorego, którego celem jest zwrócenie uwagi na specyficzną sytuację osób chorych i uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę pomocy chorym w szpitalach i domach.

Caritas Diecezji Siedleckiej jak  co roku organizuje działania skupiające się na potrzebach osób chorych i niepełnosprawnych. W tym szczególnym dniu poprzez Biuro Wolontariatu  Caritas Diecezji Siedleckiej  realizujemy odwiedziny wolontariuszy w domach chorych, by porozmawiać, wesprzeć i pomóc w codziennych obowiązkach. Działania te prowadzone są w ciągu całego roku, jednakże w tym szczególnym dniu wolontariusze poświęcają więcej swego zaangażowania i czasu by pokreślić znaczenie i potrzeby ludzi chorych, często też samotnych.

W ciągu roku Caritas Diecezji Siedleckiej  prowadzi także szereg działań  pomocowych skupiających się na potrzebach ludzi chorych i niepełnosprawnych. Do tych działań należą m.in.:

  • Subkonta – program, w którym osoby ciężko chore, których leczenie wymaga długotrwałej rehabilitacji, niepełnosptawne i osoby żyjące w fatalnych warunkach mieszkaniowych, oraz pogorzelcy  mogą opisać swoją historię, przebieg choroby, czy wydarzenia losowego. Za pomocą subkont Podopieczni mogą gromadzić  na w/w potrzeby środki finansowe, które rozliczne są zgodnie z ich przeznaczeniem;

  • Warsztaty Terapii  Zajęciowej (SiedlceParczew,  Biała PodlaskaKisielanySkórzec)  – to placówki  pobytu dziennego dla  osób niepełnosprawnych, które odbywają tu kompleksową rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą. Praca z Podopiecznymi odbywa się za pomocą wielu pracowni, które rozwijają także indywidualne talenty. Placówki te, to miejsce, gdzie uczestnicy terapii czują się potrzebni i pełnowartościowi;

  • Środowiskowy Dom Samopomocy (Biała Podlaska) – jest ośrodkiem wsparcia, dziennego pobytu, dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  • Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego (SiedlceParczewBiała PodlaskaRadzyń Podlaski) – udostępnia bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w celu polepszenia jakości funkcjonowania życia w czasie trwania choroby i  rehabilitacji;

  • Zakład Aktywności Zawodowej – zakład wspierający rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudniający osoby niepełnosprawne. Placówka ta umożliwia również dokształcanie, przekwalifikowanie i szkolenie osób niepełnosprawnych.

Osoby chore, cierpiące to „skarb” dla Kościoła, o który należy dbać,  bo ich cierpienie wyprasza dla niego łask Bożych, tak cennych w codziennym funkcjonowaniu każdego za nas. Kościół wiele pisze o znaczeniu cierpienia, tylko, czy my sami o tym pamiętamy! Czy własne cierpienia ofiarujemy na intencje, za które Kościół każdego dnia się modli, a także w naszych intencjach osobistych.

Pamiętajmy, aby tego dnia, szczególnie za wstawiennictwem Matki Bożej w Lourdes, której święto obchodzimy modlić się za naszych najbliższych, których dotyka cierpienie, choroba i za wszystkich chorych ofiarując ich cierpienia w intencjach Kościoła Świętego. 

Zobacz Orędzie Papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego 2017 r.

♥ MODLITWY ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH ♥

Może Ci się również spodoba