Jałmużna Wielkopostna

W Wielkim Poście doskonałą okazją do czynienia miłosierdzia jest  organizowana przez Caritas

AKCJA

„Jałmużna Wielkopostna”.

Jałmużna to forma miłości bliźniego, a pochodzi  z języka greckiego i oznacza czyn miłosierdzia.

Pismo Święte wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny, a szczególnie przemawiają do nas słowa Jezusa:

 „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 41).

To właśnie ów związek jałmużny z miłością sprawia, że jest ona cenniejsza od złota, że oczyszcza z grzechów, że ubogaca nie tylko tego, który otrzymuje, ale również tego, który daje.  Przy dawaniu jałmużny nie ma znaczenia ilość, gdyż jałmużnę mają czynić wszyscy niezależnie od stopnia zamożności, jest to  dar czyniony z serca. Jałmużna to przecież nie tylko dzielenie się dobrami materialnymi  lecz  postawa czynnej miłości chrześcijanina wobec innych ludzi.

CARITAS Diecezji Siedleckiej od lat organizuje akcję „Jałmużna Wielkopostna” w następujących formach:

„Baranek Paschalny”

2

„Skarbonki”

3