…gdy duch święty zstąpi na was…(Dz 1, 8)

Zbliża się Dzień Pięćdziesiątnicy, czyli Święto Zesłania Ducha Świętego, które obchodzimy pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim. To dzień, w którym warto się zastanowić jakie miejsce zajmuje Duch Święty w naszym życiu. To dzięki Jego obecności możemy doświadczać miłości Bożej, a dzięki Jego mocy możemy przynosić dobre owoce „Dobre drzewo wydaje dobre owoce” (Mt 7,17a)

Obecność Ducha Świętego uzdalnia nas do wchodzenia w głąb tajemnic objawienia i pomaga w praktycznym zastosowaniu zasad Prawa Bożego w codziennym życiu. Dzięki Niemu możemy rozpoznać i wykonać wolę Ojca, bez Niego pełnienie własnej woli zaprowadzi nas do całkowitego zniewolenia.

„Owocem zaś Ducha są: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23). Człowiek, który współpracuje z Duchem Świętym ma pragnienie uszczęśliwiania innych, jest nastawiony na pomaganie i i tworzenie atmosfery dobroci. Nasze serce pod wpływem Ducha Świętego staje się źródłem miłości dla innych, mamy pokój serca wypływający z komunikacji z Bogiem oraz pokłady łagodności i cierpliwości zarówno wobec siebie jak i innych. Zaprzyjaźnienie się z Duchem Świętym sprawia, iż mamy radość płynącą z życia w harmonii z Bogiem, nie wystarczy jednak Go tylko poznać, ale trzeba przyjąć jako przewodnika naszych dusz. Czas zbliżającej się Pięćdziesiątnicy wykorzystajmy na refleksję nad własnym życiem, czy jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego ?

 

 

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba