„Embargo”

18

Caritas Diecezji Siedleckiej we współpracy z Caritas Polska realizuje Program EMBARGO mający na celu zagospodarowanie nadwyżek produktów rolnych: owoców i warzyw wycofanych z rynku w konsekwencji rosyjskiego embarga. Produkty są najwyższej jakości, mają świadectwo Inspekcji Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych. Przekazujemy je nieodpłatnie do jadłodajni, świetlic środowiskowych, ośrodków dla najuboższych, ośrodków dla młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo, ośrodków dla osób uzależnionych. Pomoc udzielaną w ramach programu EMBARGO kierujemy również do osób indywidualnych i rodzin, których sytuacja finansowa jest trudna. Owoce i warzywa dystrybuujemy przez parafie naszej diecezji. Działania Caritas są wsparciem dla osób biednych jak również pomocą dla producentów warzyw i owoców. Charakter pomocy jest tymczasowy, co oznacza że trwa do wyczerpania zapasów.

Dane kontaktowe organizatora:

Organizator: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul Budowlana 1, 08-110 Siedlce

Koordynator Organizatora:  Edyta Czyżewska

Kontakt  z koordynatorem akcji: tel. 500 566 898 (pon.-pt.:8:00-16:00),

E-mail:subkonta.siedlce@caritas.pl


Jak pozyskać owoce/warzywa dla własnej parafii?

1.Ksiądz Proboszcz zgłasza taka potrzebę do Caritas Diecezji Siedleckiej.

  1. Zawierana jest UMOWA pomiędzy obiema stronami;

Po ustaleniu szczegółów transportu parafia odpowiedzialna jest za rozładunek dostarczonych produktów.

  1. Dystrybucja w parafii.

Jak przekazać owoce/warzywa dla parafii?

embargoo

Jak dokumenty dotyczą programu „EMBARGO”?

  1. Umowa na dystrybucję owoców/warzyw – zał. nr 1

  2. Przekazanie towaru z Organizacji Charytatywnej na podstawie WZ – zał. nr 2

  3. Świadectwo Jakości – zał. nr 3

  4. Lista odbiorców – zał. nr 4

Szczegóły u koordynatora akcji.