Dokumenty dla PZC

Załącznik nr 1 – STATUT PZC – http://caritas.siedlce.pl/koordynatorzy/statut-pzc/

Załącznik nr 2 – WZÓR IDENTYFIKACJI DLA PZC  – zalacznik-nr-2-do-statutu-wzor-identyfikacji-zew-pzc

Załącznik nr 3 – WNIOSEK ZAŁOŻENIA PZC  –  zalacznik-nr-3-do-statutu-wniosek-zalozenia-pzc

Załącznik nr 4 – DEKLARACJA CZŁONKOWSKA  PRZYSTĄPIENIA DO PZC   – zalacznik-nr-4-do-statutu-deklaracja-czlonkowska-przystapienia-do-pzc

Załącznik nr 5 – Aktualizacja danych PZC – Aktualizacja danych PZC 

Załącznik nr 6 – Protokół z Wyborów PZC – Wybory do Zarządu PZC