Baranki Wielkanocne

bar-wie

„Baranki Wielkanocne” to nieodłączny symbol Świąt Wielkanocnych. Caritas Diecezji Siedleckiej łączy tradycję ze szczytnym celem i rozprowadza je w całej diecezji siedleckiej, by pomóc najbardziej potrzebującym.  Baranki wykonane są z białej czekolady.

Uzyskane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na dzieła charytatywne siedleckiej Caritas, jednakże część środków pozostaje w parafiach do ich dyspozycji. Koszt jednego baranka to 5 zł z tego 50 groszy z każdego baranka pozostanie w parafiach, pozostałe 4 złote przeznaczone będą na działania Caritas DS.

Dane kontaktowe organizatora:baranki

Organizator: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul Budowlana 1, 08-110 Siedlce

Kontakt  z koordynatorem akcji:

tel. 512 936 068 (pon.-pt.:8:00-16:00)

E-mail:koordynator.parafie@caritas.pl


 JAK DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM AKCJI?

Po pierwsze: ZGŁOSZENIE ILOŚCI BARANKÓW (PROBOSZCZ – DZIEKAN)!

W diecezji siedleckiej Księżą Dziekani poszczególnych dekanatów zajmują się całą logistyką rozprowadzania po parafiach baranków wielkanocnych w związku z czym parafie powinny się zgłaszać do Ks.Dziekanów swojego dekanatu.

Już na początku lutego Ks. Dziekani mogą zgłaszać do koordynatora Caritas Diecezji Siedleckiej konkretne zapotrzebowanie na „Baranki Wielkanocne” poprzez  kontakt osobisty, telefoniczny bądź elektroniczny.

Caritas Diecezji Siedleckiej dysponując określoną liczbą baranków,  przekazuje je na poszczególne dekanaty, biorąc pod uwagę liczbę oraz wielkość parafii, a także statystyki dystrybucji baranków w ubiegłych latach.

Poszczególne parafie mogą więc zgłaszać zapotrzebowanie na konkretne ilości baranków do Księży Dziekanów uwzględniając ilości, które były optymalne w ubiegłych latach. W ten sposób parafie mogą same decydują o ilości otrzymanych baranków.

UWAGA: jeżeli liczba przyznanych  baranków okaże się  za mała, bądź za duża należy jak najszybciej zgłosić tą informację do koordynatora akcji Caritas Diecezji Siedleckiej. W ten sposób koordynator ma możliwość przekazania baranków parafiom, gdzie przyznana ilość okazała się za mała!

Po drugie:ODBIÓR BARANKÓW W PARAFII!

Parafia zostaje poinformowana o terminie dostarczenia i ilości przekazanych baranków przez Ks. Dziekana lub pracownika Caritas DS.

Po trzecie: LOGISTYKA PRZEPROWADZENIA AKCJI W PARAFII!

Logistykę rozprowadzania „Baranków Wielkanocnych” Proboszcz z pomocą koordynatora parafialnego może przekazać PZC, który ustala sposób ich  rozprowadzania, a także należy zachęcić  inne wspólnoty czy grupy parafialne do włączenia się w to dzieło.

KOSZT DYSTRYBUCJI BARANKÓW WIELKANOCNYCH!

Koszt „Baranków Wielkanocnych” podany jest w przez organizatora Caritas Diecezji Siedleckiej.Baranek Wielkanocny  z białej czekolady– koszt 5 zł ( z czego 4 zł to koszt odprowadzany do Caritas Diecezji Siedleckiej, pozostała kwota pozostaje do dyspozycji działań charytatywnych w parafii);Koszt baranków w kolejnych latach może ulec zmianie, w tym celu należy zapoznać się z bieżącą dokumentacją akcji dostępną w Caritas Diecezji Siedleckiej.

baranek

JAK DZIAŁANIA NALEŻY WYKONAĆ W CZASIE TRWANIA AKCJI?

Po pierwsze: OGŁOSZENIA PARAFIALNE!

Przygotować „ogłoszenie” dla wspólnoty parafialnej, a także można sukcesywne zamieszczać ogłoszenia na stronie internetowej parafii, czy w gablotach parafialnych.

Przykładowe ogłoszenie:

” W okresie Wielkiego Postu Parafialny Zespół Caritas rozprowadza „Baranki Wielkanocne” wykonane z białej czekolady do koszyka ze święconką oraz na stół wielkanocny. Baranki dostępne również będą w zakrystii. Ofiary złożone za baranki przeznaczone będą na działalność statutową naszej diecezjalnej Caritas, a także wsparcie działań charytatywnych w naszej parafii.”

 

Po drugie: PRZEPROWADZENIE AKCJI W PARAFII!

  • Ustalić ile wspólnot, grup parafialnych, wolontariuszy weźmie udział w akcji rozprowadzania „Baranków Wielkanocnych”;
  • Ustalić sposób ich rozprowadzania, ustalić dyżury itp. (po każdej Mszy Świętej niedzielnej, podczas trwania rekolekcji parafialnych oraz w zakrystii do nabycia w trakcie całego okresu trwania akcji);

Po trzecie: ZAKOŃCZENIE AKCJI!

Na zakończenie akcji  Zespół osób odpowiedzialnych za realizację akcji dokonuje spisu ilości rozprowadzonych baranków, natomiast baranki, które zostały należy zliczyć oraz przekazać do siedziby Caritas Diecezji Siedleckiej w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia akcji.

Należy powołać komisję składającą się przynajmniej 3-4 osób odpowiedzialnych za policzenie uzbieranych ze sprzedaży baranków pieniędzy według przyjętych zasad w danym roku przez diecezjalny Caritas. Pozostała część ofiar może pozostać do dyspozycji potrzeb charytatywnych w parafii. Komisja która przeliczyła uzbierane środki finansowe przekazuje je Proboszczowi, który następnie rozlicza się z Ks. Dziekanem.

Po czwarte: PODSUMOWANIE AKCJI W PARAFII!

Po zakończonej akcji Zespół osób odpowiedzialnych za realizację akcji przesyła   „Sprawozdanie końcowe”  z akcji „Baranki” do koordynatora akcji Caritas DS.

Istotną sprawą jest to, aby po każdej akcji zdać podsumowującą relację zarówno przed członkami Zespołu jak i przed parafianami, do których ona była skierowana. W tym celu należy przygotować podziękowania które zostanie skierowane do wiernych w ramach niedzielnych ogłoszeń i wywiesić w parafialnej gablocie, czy na stronie internetowej. Ważne jest aby ogłoszenia te zawierały  konkretne kwoty, które zostały zebrane na potrzeby parafii, a także cel na jaki zostaną wykorzystane.