Autor: Diecezjalny Koordynator

Kto potrzebuje miłosierdzia Bożego?

Wiemy, że gdy apostołowie głosili Dobrą Nowinę, to Pan potwierdzał ich słowa niezwykłymi znakami i cudami. Z radością i wdzięcznością przyjmujemy fakt, że głoszenie dziś prawdy o nieskończonym miłosierdziu Boga również zostaje przez Niego...

Jestem drogą, prawdą i życiem

„Ja jestem drogą…” – Jezus swoim życiem i przykładem prowadzi do największego i najważniejszego celu w naszym życiu: do świętości, do Boga. Przez swoje słowo i ofiarę złożoną na krzyżu dał nam możliwość poznania...

Miłosierdzie, czyli mądra dobroć

Dzięki kultowi Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie staliśmy się bardziej wrażliwi na miłosierdzie, którego potrzebujemy i którym możemy dzielić się z bliźnimi. Przyjmowanie miłosierdzia od Boga i okazywanie miłosierdzia bliźnim jest możliwe wtedy, gdy...

Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Niedziela 15 kwietnia to Niedziela Biblijna. Zgodnie z programem obchodów Niedzieli Biblijnej każdy wierny przy wyjściu z kościoła otrzymuje kartkę z zaznaczonymi wersetami Listu do Rzymian i Księgi Psalmów. „Po powrocie do domu otwórzmy rodzinne...