Autor: Diecezjalny Koordynator

Uwielbienie Miłosierdzia Bożego

Bądź uwielbiony miłosierny nasz Boże, Wszechmocny nasz Stwórco i Panie, Cześć Ci oddajemy w najgłębszej pokorze, Pogrążając się w Bóstwa Twego oceanie. Lecz człowiek nie wytrwał w próby godzinie, Za podszeptem złego, stał się...

Zewnątrz sprawiedliwi a wewnątrz obłudnicy…

Z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Mt 23,28   W dzisiejszej Ewangelii w dalszym ciągu słyszymy wyrzuty Pana Jezusa skierowane wobec uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Z zewnątrz wydają się ludziom sprawiedliwi i pobożni, ale wewnątrz pełni...

Jan Chrzciciel. Prawda bez kompromisów

Męczeńską śmierć św. Jana Chrzciciela wspomina Kościół katolicki 29 sierpnia. Zginął za to, że wypomniał Herodowi jego kazirodczy związek z Herodiadą, żoną swego przyrodniego brata Filipa. O Janie Chrzcicielu Jezus powiedział, że „między narodzonymi...

Najgłębsza rozmowa z Bogiem

Biblia jest w wielu fragmentach niezrozumiała. Wielu jest też katolików, którym ciężko znaleźć sposób rozmowy z Bogiem. W Kościele znamy bardzo dobry sposób jak te problemy rozwiązać. Wystarczy wziąć do ręki Biblię i zacząć...

Jasnogórska Królowa Polski

Jasna Góra, z Cudownym Obrazem Matki Bo­żej Częstochowskiej  od wieków pełni rolę integrującą  nasz naród. Do duchowej stolicy Polski, w której panuje Królowa Polskiej Korony pielgrzymują pątnicy z wszystkich zakątków świata. Czarna Madonna z...