Autor: Diecezjalny Koordynator

Nie ma większej Miłości

Jezus daje uczniom Swoje Przykazanie. Jest to przykazanie wzajemnej miłości na podobieństwo Chrystusa. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.Najważniejsze z przykazań to wzajemne miłowanie się. Miłość nigdy nie...

Cisza przesłaniem od Boga.

Wielka Sobota to dzień, o którym nie mówi się dużo w roku liturgicznym. Niewiele liturgicznych punktów odniesienia można wziąć pod uwagę – tak naprawdę nic nie dzieje się w większości kościołów w Wielką Sobotę....

„Jałmużna Wielkopostna”

Jałmużna to forma miłości bliźniego, a pochodzi  z języka greckiego i oznacza czyn miłosierdzia. Pismo Święte wiele razy wspomina o obowiązku dawania jałmużny, a szczególnie przemawiają do nas słowa Jezusa:  „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych...