Miesięczne Archiwum: Maj 2019

Nie ma większej Miłości

Jezus daje uczniom Swoje Przykazanie. Jest to przykazanie wzajemnej miłości na podobieństwo Chrystusa. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.Najważniejsze z przykazań to wzajemne miłowanie się. Miłość nigdy nie...